POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
ZA PRIJAM U SLUŽBU

KLASA:112-01/19-01/11
URBROJ:2196/01-2-19-19
Vukovara, 29. srpnja 2019.

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 4/18 ), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu za prijam u službu u Grad Vukovar, Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom dana 29. srpnja 2019. godine objavljuje

OBAVIJEST
o rezultatima pisanog testiranja

I. Na pisanom testiranju održanom 29. srpnja 2019. godine kandidati su postigli sljedeće rezultate:

1. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

1. Martin Turkalj – 8 bodova
2. Martina Prepunić – 10 bodova
3. Neda Vučković – 7,5 bodova
4. Ana – Marija Prce – 4,5 boda
5. Dejan Paunović – 4,5 boda

2. VIŠI REFERENT ZA GRADSKU IMOVINU

1. Mihaela Nović – 6 bodova
2. Nebojša Bajić – 7 bodova
3. Aleksandar Radeka – 5 bodova

II. Kandidati su ostvarili 5 i više bodova mogu pristupiti razgovoru (intervju) koji će se održati s Povjerenstvom za provedbu natječaja dana 29. srpnja 2019. godine u 10,30 sati u vijećnici gradske uprave Grada Vukovara, Dr. Franje Tuđmana 1.

III. Ova obavijest objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Vukovara.

Predsjednica povjerenstva
Lidija Nikšić