Povjerenstvo za donošenje odluka o odabiru korisnika

kadrovskih stambenih jedinica na području Grada Vukovara

KLASA: 371-01/20-01/1

URBROJ: 2196/01-02-20-1

Vukovar, 10. siječnja 2020. godine

O B A V I J E S T

Sukladno odredbi članka 5. stavak 1. Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 12/19), prijava za stambeno zbrinjavanje kadrova podnosi se u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. za tekuću godinu.

Obrazac prijave nalazi se ovdje

                                                                                              Predsjednica Povjerenstava

                                                                                              Ivana Mujkić, univ.spec oec.