Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava i ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu VSŽ Mato Matić potpisali su Ugovor o darovanju kojim je Grad Vukovar Zavodu za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije darovao zemljište na kojoj će se izgraditi zgrada Hitne medicinske pomoći u Vukovaru, na adresi Županijska 27.

Izgradnja zgrade Hitne pomoći u Vukovaru je od općeg javnog i socijalnog interesa za Grad Vukovar. Naime, sadašnji prostor koji koristi Zavod za hitnu medicinu u Vukovaru neadekvatan je i ne predstavlja trajno rješenje, a zemljište koje se daruje predstavlja idealnu lokaciju za izgradnju buduće zgrade zbog neposredne blizine Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar.

“Nadamo se kako će objekt biti izgrađen u najbržem mogućem roku. Nova je lokacija u samom središtu grada na modernim i pristupačnim prometnicama u blizini vukovarske bolnice te time izvrsno odgovara svojoj namjeni. Ovim moderno opremljenim objektom hitna će pomoć moći doći do svoga izražaja i odgovoriti svim izazovima i potrebama kako Vukovaraca tako i mještana okolnih mjesta,” naglasio je gradonačelnik Penava.

Vrijednost zemljišta ukupne površine 2270 m2 procijenjena je na iznos od 751.000,00 kuna, dok će ukupna građevinska bruto površina zgrade iznositi 519,09 m2.

Ravnatelj Matić zahvalio se gradonačelniku i Gradu Vukovaru na darovanju zemljišta te istaknuo kako je Vukovarsko-srijemska županija u ovoj godini osigurala 1.700.000 kuna za izgradnju prve faze zgrade.

“Drugu ćemo fazu pokušati završiti u idućoj godini kako bi čim prije djelatnici i pacijenti dobili novi kvalitetan i adekvatan prostor,” objasnio je ravnatelj Matić.

Građevinska dozvola izdana je 15. svibnja 2020. godine, a unutar zgrade će se smjestiti prostori vezani za rad predmetne službe poput prostorije za reanimaciju, prostorije za lijekove, prostorije za edukaciju, prostorija za liječnike i medicinske sestre te garaže za vozila.

Ulično pročelje zgrade oblikovat će se prema uvjetima Ministarstva kulture na način da se mora izvesti u obliku pročelja nekadašnje zgrade koja je postojala na tom mjestu, dok će dvorišno pročelje poprimiti suvremenu vizuru.

Početak radova na izgradnji zgrade očekuje se tijekom mjeseca srpnja.