Povjerenstvo za donošenje odluka o odabiru korisnika
kadrovskih stambenih jedinica na području Grada Vukovara

KLASA: 371-01/21-01/1
URBROJ: 2196/01-02-21-1
Vukovar, 5. siječnja 2021. godine

 

O B A V I J E S T

 

Sukladno odredbi članka 5. stavak 1. Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 12/19 i 12/20), prijava za stambeno zbrinjavanje kadrova podnosi se u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. za tekuću godinu.

 

Predsjednica Povjerenstava
Ivana Mujkić, univ.spec oec.


OBAVIJEST 

OBRAZAC PRIJAVE