U Gradskoj vijećnici Grada Vukovara svečano je potpisan Ugovor o pravu građenja između Grada Vukovara i Hrvatskog nogometnog kluba „Vukovar 1991“. Riječ je o ugovoru o osnivanju prava građenja nogometnog kampa na zemljištu koje je u vlasništvu Grada Vukovara površine 70.000 m2, u Borovu naselju.

Naime, u siječnju 2021. godine Grad Vukovar objavio je natječaj za osnivanje prava građenja na zemljištu u vlasništvu Grada Vukovara. Kao ponuditelj, udruga Hrvatski nogometni klub „Vukovar 1991“ zastupana po predsjedniku Ivanu Štreku, ponudila je izgradnju nogometnog kampa u roku od 7 godina od dana sklapanja ugovora o osnivanju prava građenja.

Ovom prilikom gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava iskazao je veliko zadovoljstvo stabilnom i kvalitetnom suradnjom s upravom HNK „Vukovar 1991“, ali i ozbiljnom pristupu, čiji plod je zajedničko stvaranje novog sadržaja u Vukovaru. „Krećemo u stvaranje sadržaja koji će svoj djeci s našega područja, ali i šire, a koja se bave nogometom pružiti veliku mogućnost usavršavanja svojih znanja, sposobnosti i vještina“ kazao je Penava te se nadovezao na činjenicu kako je i gradski stadion u samom središtu Vukovara u završnoj fazi preobrazbe, u što je Grad Vukovar investirao 12,5 milijuna kuna.

Predsjednik kluba HNK „Vukovar 1991“ istaknuo je zadovoljstvo što će u Vukovaru postojati nogometni kamp za svu djecu koji imaju želju unaprijediti svoje nogometne vještine, ali i zadovoljstvo što će ovim projektom doprinijeti dodatnoj revitalizaciji Grada Vukovara te gradske četvrti Borova naselja. „Nogomet povezuje ljude, a to nam je važno“ zaključio je naposljetku Štrek.  

Namjera HNK „Vukovar 1991“ je izgraditi nogometni kamp koji će se sastojati od četiri nogometna terena pune veličine i jednog nogometnog terena manje veličine. Dva nogometna terena pune veličine bit će prekrivena prirodnom travom, a preostala igrališta bit će prekrivena umjetnom travom. Na dva nogometna terena pune veličine bit će izgrađene popratne svlačionice i spremišta za nogometne rekvizite, kao i manje tribine koje bi služile za praćenje treninga i utakmica Škole nogometa. Na svim nogometnim terenima bit će postavljena potrebna prateća rasvjeta, a izgradit će se i prostorija za održavanje sastanaka te prostorije za predstavništvo kluba.

Jednako tako, HNK „Vukovar 1991“ planira izgraditi i dječji park koji bi bio na korištenju cjelokupnoj zajednici, kako bi ovaj projekt imao još širi društveni značaj.