Objavljuje se Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara koja je objavljena na mrežnim stranicama Grada Vukovara dana 02.12.2022. godine, te također na mrežnim stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine dana 01.12.2022. godine.

TEKST IZVJEŠĆA...