Povjerenstvo za donošenje odluka o odabiru korisnika
kadrovskih stambenih jedinica na području Grada Vukovara

Na temelju članka 8. stavak 2., Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području grada Vukovara („Službeni vjesnik Grada Vukovara“ br. 12/19 i 12/20), sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („narodne novine“ br. 106/2017 i 98/2019), Povjerenstvo objavljuje

LISTU ODABRANIH KORISNIKA
Stambenih jedinica koje su prenesene na upravljanje Gradu Vukovaru
temeljem Dodatka V. Sporazuma

Redni broj

Ime i prezime

Broj članova

obitelji

 

I.grupa zanimanja u tijelima državne uprave iz područja sigurnosti građana i imovine, oružane snage, policija i vatrogasci

 

1.

Franjo Tominac, MORH

5

2.

Mihael Morduš, MUP PP Vukovar

3

3.

Luka Đipanović, Javna vatrogasna postrojba Vukovar

2

4.

Mario Galović, MORH

1

5.

Vladimir Kalaica, MORH

1

 

II. grupa zanimanja, zdravstvena zanimanja

 

6.

Ivan Kristić, dr. medicine

1

7.

Antonia Ivančić, dr. medicine

1

8.

Natasja Kamal, magistra farmacije

1

 

 

III. grupa zanimanja, ostala zanimanja

 

9.

Gabriela Filić, magistra edukacijske rehabilitacije

2

10.

Anja Budimir, magistra prava

3

11.

Sanja Držaić Medo, profesor pedagogije i povijesti

5

KLASA: 371-01/22-01/1
URBROJ: 2196-1-02-22-138
Vukovar, 27. prosinca 2022. godine


Predsjednica Povjerenstva
Ivana Mujkić, univ.spec.oec.