Povjerenstvo za donošenje odluka o odabiru korisnika
kadrovskih stambenih jedinica na području Grada Vukovara

KLASA: 371-01/23-01/1
URBROJ: 2196-1-02-23-1
Vukovar, 3. siječnja 2023. godine

 

O B A V I J E S T

 

Sukladno odredbi članka 5. stavak 1. Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 12/19, 12/20 i 15/22), prijava za stambeno zbrinjavanje kadrova podnosi se u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. za tekuću godinu.

OBRAZAC PRIJAVE...

 

 

Predsjednica Povjerenstva
Ivana Mujkić, univ.spec oec.