Program suzbijanja komaraca ( 4,adulticidni tretman ) na području Grada Vukovara dana 21.i22. srpnja 2016. godine.

Temeljem Ugovora klasa: 540-01/15-01/2, Ur.br. 2196/01-02-16-78 od 21. Ožujka 2016.godine o provodjenju suzbijanja komaraca na području grada Vukovara, obavještavamo Vas da će djelatnici Veterinarske stanice Vukovar d.o.o..
Dana 21.i22. 07. 2016g u vremenu od 19:30 do 22:30h
obavljati tretiranje komaraca na području Grada Vukovara I to :
• 21. 07. 2016g. - Sotin, Mitnica, Centar, Sajmište
• 22. 07. 2016g. - Lipovača, B. naselje, Lužac

Tretman će se obavljati sa zemlje, sa aparatima za toplo zamagljivanje - Swing fog SN 101

Potrebna sredstva za provođenje adulticidnog tretmana

1. AMPLAT
- cipeermetrin 5%, tetrametrin 2,5%, piperonil butoksid 12,5%
- proizvođač I.N.D.I.A. Padova
- doza promjene ; 70-100ml/ha

2. Otapalo – dizel


Tomislav Šota , dr.vet.med.

Napomena:
U slučaju nepovoljnih vremenskih uvijeta akcija se odgađa za slijedeći povoljniji termin.