Grad Vukovar i ove godine osigurava besplatne udžbenike za sve osnovnoškolce na području Grada Vukovara, a uz njih stižu i besplatne bilježnice.
Projekt je započeo prije dvije godine, kada je nabavljeno 19.961 udžbenik za 2.081 učenika te je utrošeno 1.176.042,08 kuna.
Prethodne školske godine, 2015./2016. nabavljena je razlika od 2.238 udžbenika na koje je utrošeno 147.180,07 kuna proračunskih sredstava Grada Vukovara.
Za nadolazeću školsku 2016./2017. godinu Grad Vukovar je proveo nabavu bagatelne vrijednosti te je odabran ponuditelj za nabavu 1.665 udžbenika čija cijena iznosi 113.796,06 kn. Udžbenici će, kao i prethodnih godina, biti darovani školama, a koristit će ih 2014 učenika. Isporuka udžbenika se očekuje do 01. rujna 2016. godine.
U protekle dvije godine nabavljeno je ukupno 23 864 udžbenika u iznosu od 1.437.018,21 kuna.
Osim besplatnih udžbenika svi će osnovnoškolci ove školske godine dobiti i besplatne bilježnice. Riječ je o projektu izrade i podjele školskih bilježnica, koji je pokrenut na inicijativu Grada Vukovara. Bilježnice će biti posebno dizajnirane te će se na koricama nalaziti prepoznatljivi motivi i znamenitosti Grada Vukovara. Na ovaj će način roditelji 2014 učenika biti dodatno financijski rasterećeni, a bilježnice će, osim prekrasnih motiva sadržavati i edukativne poruke.
Učenicima nižih razreda osnovnih škola bit će darovani kompleti od 10 bilježnica, dok će učenici viših razreda osnovnih škola dobiti komplete po 8 bilježnica. Za ovaj se projekt planira utrošiti oko 115.000,00 kn.