{gallery}2016/09/09/04{/gallery} Na inicijativu gradonačelnika Ivana Penave u gradu Vukovaru na pješačkom mostu na ušću rijeke Vuke u Dunav nedavno je naslikana 3D anamorfna slika poznatog umjetnika Filipa Mrvelja, a danas je i označena informativnim pločama koje sadrže i upute o korištenju.

Više o 3d anamorfnoj slici...
http://www.vukovar.hr/kultura-i-obrazovanje/kultura/civilno-drustvo/210-udruge/10195-prva-3d-slika-u-vukovaru Prva 3D slika u Vukovaru

http://www.vukovar.hr/vijesti/sve-vijesti/upravni-odjeli/224-uo-za-opce-poslove-i-ured-gradonacelnika/10214-3d-anamorfna-slika-u-vukovaru
3D anamorfna slika u Vukovaru!

http://www.vukovar.hr/vijesti/sve-vijesti/upravni-odjeli/157-uo-za-drustvene-djelatnosti-zdravstvo/10252-3dream-vukovar
3Dream Vukovar!