Dana  03. i 04. srpnja 2021. godine u vremenu od 20:30 do 23:00 sata vršit će se tretiranje komaraca na području grada Vukovara kako slijedi:

03. srpnja 2021. godine - tretman sa zemlje (centar, Adica, Borovo naselje, Lipovača, Lužac)

04. srpnja 2021. godine - tretman sa zemlje (Sotin, Mitnica, centar, Sajmište)

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvijeta akcija se odgađa za sljedeći povoljniji termin.