U Dvorcu Eltz održana je svečana proslava chartera novoosnovanog Rotary kluba Vukovar 1932 koji će se u svom radu isticati pomaganjem građana u potrebi te koji će provedbom brojnih aktivnosti i projekata biti posvećen humanim ciljevima.

U Vukovaru je prvi Rotary klub osnovan još 1932. godine. Danas, svojim ponovnim osnivanjem on broji 20 članova koji su redom građani koji su spremni pomagati zajednici što i je zadaća Rotary kluba.

Svečanosti proslave chartera su nazočili mnogoborojni gosti, među kojima i gradonačelnik Ivan Penava koji je u svom kratkom uvodnom obraćanju istaknuo kako Grad Vukovar uvijek podržava sve što je na dobrobit građana i grada kao takvog. „Grad Vukovar uvijek je prepoznao i podržao dobre namjere i ciljeve kojima teži i Rotary klub, a to je okrenutost i usmjerenost ka dobrobiti građana, zadovoljavanje društvenih potreba te neizostavna humanitarna narav i pomoć onima koji su u potrebi. Vjerujem kako je ovo početak lijepe i uspješne priče koja će doprinijeti građanima i gradu Vukovaru.“, rekao je gradonačelnik Penava.

Predsjednik Rotary kluba Vukovar Željko Belec ovom prilikom pojasnio je kako povijest Rotary kluba Vukovar seže još u davnu 1932. godinu. „Rotary klub Vukovar reosnovan je s danom 2. lipnja ove godine, trenutno broji 20 članova te će kroz svoj rad i razne projekte educirati i pomagati mlade ljude, ljude u potrebi, talente.“, rekao je Belec.

„Što je veći broj članova, više dobra možemo učniti. Rotary klubovi nastoje pomagati projekte koji su na dobrobit cijele zajednice.“, dodala je ovom prilikom guvernerka Rotary Districta 1913 Croatia, Ljiljana Trstenjak te istaknula kako Hrvatska broji ukupno 67 Rotary klubova.