Grad Vukovar i ove godine daruje božićnice umirovljenicima te korisnicima prava na naknadu za troškove stanovanja, dok će za korisnike Pučke kuhinje biti osigurani prigodni blagdanski poklon paketi.

Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava istaknuo je kako su navedene mjere već tradicionalne koje Grad Vukovar provodi u predblagdansko vrijeme, a želja Grada Vukovara je da svi građani nadolazeće blagdane provedu u ozračju blagostanja, radosti i zajedništva.

Naime, Grad Vukovar će povodom blagdana Božića isplatiti božićnicu za umirovljenike, njih 3.716, s prebivalištem na području grada Vukovara čija ukupna mirovinska primanja (tuzemna i/ili inozemna sa svim dodacima) ne prelaze 2.500,00 kn. U proračunu Grada Vukovara za to su osigurana sredstva u iznosu od 550.000,00 kuna.

Tako će se pravo na božićnicu za umirovljenike isplatiti na sljedeći način: 250,00 kn korisnicima mirovinskog primanja do 1.000,00 kn; 200,00 kn korisnicima mirovinskog primanja od 1.000,01 do 1.500,00 kn; 150,00 kn korisnicima mirovinskog primanja od 1.500,01 do 2.000,00 kn te 100,00 kn korisnicima mirovinskog primanja od 2.000,01 do 2.500,00 kn.

Isplata prava na božićnicu za umirovljenike vršit će se u poslovnicama FINA-e u razdoblju od 01. prosinca 2021. godine do 31. siječnja 2022. godine.            

Nadalje, Grad Vukovar, kao i prethodnih godina, a povodom nadolazećeg blagdana Božića, isplatit će jednokratnu novčanu naknadu (božićnicu) korisnicima prava na naknadu za troškove stanovanja Grada Vukovara u iznosu od 250,00 kn po korisniku (samac/obitelj) za 200 korisnika. Iz proračunskih sredstava Grada Vukovara za ovu vrstu pomoći izdvojeno je 60.000,00 kuna.

Navedeno pravo isplatit će se u poslovnicama FINA-e u razdoblju od 15. prosinca 2021. godine do 31. siječnja 2022. godine.

Korisnici Pučke kuhinje jedni su od najugroženijih skupina ljudi te će Grad Vukovar u vrijeme božićnih blagdana darivati navedene korisnicima u naravi u vidu prigodnih poklon paketa hrane i osnovnih higijenskih potrepština.

U Pučkoj kuhinji u Vukovaru ima 75 korisnika u mjesecu studenom. Kako broj korisnika Pučke kuhinje nije stalan i varira iz mjeseca u mjesec, naručit će se 80 prigodnih paketa za božićne blagdane u vrijednosti od 200,00 kn, a ukoliko se dogodi da ostane viška paketa, ravnomjerno će se raspodijeliti svim korisnicima Pučke kuhinje. Iz proračunskih sredstava Grada Vukovara za ovu vrstu pomoći izdvojeno je 16.000,00 kn.

Podjela navedenih paketa vršit će se u prostorijama Pučke kuhinje u Vukovaru u razdoblju od 20. do 23. prosinca 2021. godine.