U sklopu obilježavanja 30. obljetnice znanstveno istraživačkog rada Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, Gradu Vukovaru uručeno je priznanje za dugotrajnu suradnju i potporu djelovanju Područnoga centra Instituta Pilar u Vukovaru.

Priznanje je u ime Grada Vukovara primio zamjenik gradonačelnika Grada Vukovara Filip Sušac.