U povodu preseljenja u nove prostorije, ali i s namjerom isticanja važnosti djelovanja njezinog  rada, Humanitarnu udrugu „Duga“ Vukovar koja od rujna djeluje u novim prostorijama posjetio je gradonačelnik Ivan Penava sa suradnicima.

Humanitarna udruga „Duga“ Vukovar osnovana je 2013. godine, a sada djeluje na novoj adresi, u Ulici Kardinala Alojzija Stepinca 27 u Vukovaru. Njezina uloga je pomoć potrebitima kroz osiguravanje paketa hrane i higijenskih potrepština, zapošljavanja osoba u nepovoljnom položaju te smanjenja socijalne isključenosti najranjivijih članova društva, umirovljenika.

Zadovoljstvo novim prostorijama, u čijem pronalasku je svoju pomoć dao i Grad Vukovar, izrazila je predsjednica udruge Tamara Mikulić. „Nalazimo se na puno pristupačnijem i adekvatnijem mjestu s čime smo izuzetno zadovoljni. Povratne informacije naših korisnika su zaista odlične. Od prostora u kojem smo prethodno bili smješteni izvukli smo ono najbolje, a sada je došlo vrijeme za nešto kvalitetnije. Trenutno provodimo 6 projekata, od toga je jedan već dobro poznata socijalna samoposluga, a kroz druge na svakodnevnoj bazi organiziramo razne radionice za naše korisnike i umirovljenike. Prošle godine je u takvim radionicama sudjelovalo 138 umirovljenika, a u našoj evidenciji pružamo pomoć za preko 600 obitelji s područja grada Vukovara i okolnih mjesta.“, dala je pojasniti Mikulić te istaknula kako je udruga od 2018. godine do danas povukla preko 12 milijuna bespovratnih sredstava iz europskih fondova.

Gradonačelnik Penava svojom posjetom izrazio je daljnju podršku Grada Vukovara u djelovanju udruge uz što nije zaboravio uputiti pohvale za njezine uspjehe. „Riječ je o udruzi s kojom surađujemo dugi niz godina. Ne bih mogao kritizirati uvjete u kojima su radili jer su to prostorije iz kojih su rasli u ono što danas jesu. Jasno je kako je potrebno određeno vrijeme da se udruga razvije i dokaže te temeljem toga stekne kvalitetne uvjete za rad. U svakom trenutku prema svima ići s najidealnijim uvjetima je nemoguće te tu mora postojati nekakva vrsta selekcije kroz pristup, kvalitetu i rezultate rada.“, objašnjava Penava.

„Od samih početaka davali smo punu podršku udruzi, stoga mi je posebno drago čuti, a tome smo i težili s vodstvom udruge, da putem raznih projekata raste njezina samoodrživost, a smanjuje se ovisnost o proračunu Grada. Drago mi je da nismo nikada okretali glavu od tužne strane života, ljudi kojima je pomoć potrebna te da je kroz jačanje same udruge obuhvaćen širi krug pokrivenosti područja od samog grada Vukovara, a to je u konačnici i smisao udruge, ali i smisao Grada Vukovara kao administrativnog sjedišta svoje županije.“, zaključio je gradonačelnik.

Udruga provodi projekt Socijalne samoposluge od 2014. godine, a osim toga provodi i niz projekata financiranih EU sredstvima, poput projekta „Zaželi“ kroz koji je u novoj fazi zaposleno 15 žena koje će pružati pomoć za 90 kućanstava.

Posebno važan je EU projekt „Kap dobrote“ ukupne vrijednosti 3,537.146,00 kuna, čija je, također najnovija, treća faza u provođenju, a njime se za korisnike, ali i umirovljenike iz 7 vukovarskih okolnih općina (Bogdanovci, Negoslavci, Tovarnik, Tompojevci, Lovas, Borovo, Trpinja) osiguravaju paketi hrane.

Udruga provodi i program za umirovljenike „Godine nisu važne! - program za aktivno i sretno starenje“ , čija je ukupna vrijednost 450.000,00 kuna, a partner na projektu je i Grad Vukovar. Program omogućuje društvene, kreativne, edukativne sadržaje za umirovljenike.

Djelovanje udruge te kontinuirano pružanje pomoći i skrbi za više od 600 obitelji s područja grada Vukovara dugi niz godina podupire i Grad Vukovar svojim financijskim sredstvima. Ove godine, kroz Program javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti rad udruge sufinancira se sa 115.000,00 kuna.