Grad Vukovar u suradnji s Udrugom "Prostata" za prevenciju raka prostate i oboljelih od raka prostate iz Vukovara u središtu grada organizirao je kestenijadu kao preventivnu i informativno edukativnu akciju putem koje se sugrađane želi informirati i osvijestiti o važnosti preventivnih pregleda prostate i ukazati na ovu zloćudnu bolest.

Preventivnoj akciji nazočili su gradonačelnik Ivan Penava, zamjenik gradonačelnika Filip Sušac te pročelnik za društvene djelatnosti Josip Paloš.

Gradonačelnik Penava istaknuo je važnost informiranja građanstva i šire javnosti o pravovremenom i preventivnom ponašanju kada je u pitanju zdravlje. „Vjerujem kako na ovaj način zajednički doprinosimo podizanju svijesti te informiranju o poduzimanju redovitih i potrebnih koraka, jer najsnažnije oružje protiv zloćudnih bolesti ovakve vrste je upravo prevencija. Stoga, budimo odgovorni prema sebi i svome zdravlju.“, zaključio je.

Grad Vukovar kontinuirano podupire rad svih organizacija civilnog društva na području grada koje svojim aktivnostima doprinose stvaranju boljitka cjelokupne lokalne zajednice.

Za istaknuti je kako u Hrvatskoj postoje samo 2 udruge usmjerene na prevenciju raka prostate, u Vukovaru i Varaždinu.