Dana 19. do 23. svibnja 2023. godine u vremenu od 19:00 do 23:30h Veterinarska stanica Vukovar d.o.o. obavljati će tretman suzbijanja komaraca sa zemlje na području grada Vukovara kako slijedi:

19. 05 2023. – tretman sa zemlje na području naselja Olajnica, Rupe, Adica, Lužac, Borovo naselje uz Bobotski kanal (Budžak, Vinkovačka ulica, Trokut, Vinogradska do Bosanske ulice)

20. 05. 2023.– tretman sa zemlje na području naselja Olajnica, Rupe, Adica, Lužac, Borovo Naselje uz Bobotski kanal (Budžak, Vinkovačka ulica, Trokut, Vinogradska do Bosanske ulice)

21. 05. 2023. - tretman sa zemlje na području naselja Olajnica, Rupe, Adica, Lužac, Borovo naselje uz Bobotski kanal (Budžak, Vinkovačka ulica, Trokut, Vinogradska do Bosanske ulice)

22. 05. 2023. - tretman sa zemlje na području centra grada , Adica, Sotin, Mitnica, Sajmište, Vučedol

23. 05. 2023. – tretman sa zemlje na području Borova naselje, Lipovača, Lužac, Adica, Priljevo

 

Prilikom tretiranja koristiti će se insekticidi odobreni od Ministarstva zdravlja RH i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za primjenu u naseljenim mjestima, a koji su bez štetnih učinaka na zdravlje ljudi i toplokrvnih životinja.

Ipak, molimo građane koji imaju problema sa zdravljem da u vrijeme akcije ostanu u zatvorenim prostorima.

Ukoliko vremenske prilike ne dozvole tretiranje, akcija će se obaviti sljedećeg dana, odnosno kada to bude moguće.

Za vrijeme tretiranja komaraca pčelari trebaju skloniti košnice.