Još početkom travnja, Grad Vukovar je započeo s provođenjem mjera suzbijanja komaraca na području Vukovara. Do sada je provedeno 5 larvicidnih tretmana kojima se u vodama umanjuje mogućnost razvoja i razmnožavanja komaraca, a u planu je provođenje još 8 takvih, svakih 10 do 15 dana.

19. svibnja započeto je i suzbijanje komaraca tretmanima sa zemlje, a s obzirom na nepovoljnu godinu koja je uzrokovana visokim vodostajem Vuke, nepovoljnim vremenskim uvjetima i čestom kišom te nakon toga visokim temperaturama prva tri dana su se tretmani provodili upravo na mjestima žarišta – području Adice, Lušca, Budžaka i Priljeva, odnosno, području oko Vuke, starog korita Vuke i Bobotskog kanala, dok su se druga dva dana sa zemlje suzbijali komarci na području cijeloga grada.

Za nastavak suzbijanja komaraca predviđeno je daljnje redovno provođenje larvicidnih te adulticidnih tretmana sa zemlje, a osigurana su i 2 tretmana iz zraka.

Grad Vukovar, jednako kao i svake godine, uzimajući u obzir ozbiljnost ove problematike ulaže značajne napore i sredstva u njeno rješavanje. Upravo stoga, građane pozivamo na strpljenje i zahvaljujemo im na razumijevanju, jer nažalost, za valjani i potpuni učinak nije dovoljno tretiranje jednog područja, već i onih okolnih. Ukoliko se ukaže potreba, Grad Vukovar će u svrhu zaštite građana i omogućavanja normalnih uvjeta življenja pravovremeno uputiti apel za uključivanjem u proces suzbijanja komaraca i prema županijskoj te državnoj razini, što nije oklijevao činiti ni prethodnih godina.

 

 

                                                                                              GRAD VUKOVAR