18 i 20. srpnja 2023. godine u vremenu od 20:00 do 23:30 sati Veterinarska stanica Vukovar d.o.o. obavljati će tretman suzbijanja komaraca sa zemlje na području Vukovara kako slijedi:

18 07.2023. - centar grada , Adica, Sotin, Mitnica, Sajmište, Vučedol

20.07.2023. - Borovo naselje, Lipovača, Lužac, Adica, Priljevo

Koristit će se insekticidi odobreni od Ministarstva zdravlja RH i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za primjenu u naseljenim mjestima, koji su bez štetnih učinaka na zdravlje ljudi i toplokrvnih životinja.

Ipak, molimo građane koji imaju problema sa zdravljem da u vrijeme akcije ostanu u zatvorenom prostoru.

Ukoliko vremenske prilike ne dozvole tretiranje, akcija će se obaviti slijedećeg dana, odnosno kada to bude moguće.

Za vrijeme tretiranja komaraca pčelari trebaju skloniti košnice.