19. kolovoza 2023. godine u vremenu od  18:30 do 20:00h Veterinarska stanica Vukovar d.o.o. obavljati će tretman suzbijanja komaraca sa zemlje na području centra grada Vukovara uz Dunavsku šetnicu od Crkve sv. Filipa i Jakova do Luke Vukovar, šetnicu uz Vuku te u Sotinu, oko svetišta uz Dunav.

Koristit će se insekticidi odobreni od Ministarstva zdravlja RH i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za primjenu u naseljenim mjestima koji su bez štetnih učinaka na zdravlje ljudi i toplokrvnih životinja.

Ipak, molimo građane koji imaju problema sa zdravljem da u vrijeme akcije ostanu u zatvorenom prostoru.

Ukoliko vremenske prilike ne dozvole tretiranje, akcija će se obaviti sljedećeg dana, odnosno kada to bude moguće.

Za vrijeme tretiranja komaraca pčelari trebaju skloniti košnice.