Od dana 23. – 26. kolovoza 2023. u vremenu od  19:00 do 20:00 sati Veterinarska stanica Vukovar d.o.o. vršiti će  tretman suzbijanja komaraca sa zemlje na području centra grada Vukovara,  povodom održavanja 17. Vukovar film festivala:

 - Centar grada uz Dunavsku šetnicu od Crkve sv. Filipa I Jakova do Luke Vukovar, šetnica uz Vuku.

Koristit će se insekticidi odobreni od Ministarstva zdravlja RH i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za primjenu u naseljenim mjestima, koji su bez štetnih učinaka na zdravlje ljudi i toplokrvnih životinja.

Ipak, molimo građane koji imaju problema sa zdravljem da u vrijeme akcije ostanu u zatvorenom prostoru.

Ukoliko vremenske prilike ne dozvole tretiranje, akcija će se obaviti sljedećeg dana, odnosno kada to bude moguće.

Za vrijeme tretiranja komaraca pčelari trebaju skloniti košnice.