Sukladno Javnom Pozivu (KLASA: 550-05/24-01/3; URBROJ: 2196-1-02-24-5 od 21. 06. 2024. godine) i Odluci Povjerenstva (KLASA: 550-05/24-01/3, URBROJ: 2196-1-4-24-11, od 08. srpnja 2024. Godine) objavljuju se rezultati prijava za ljetovanja učenika u Velom Lošinju.

- Grupa 1. u razdoblju od 13. do 20. srpnja 2024. godine (rezultati prijava - privitak 1)
Napomena: popis je abecednim redom

-Popis zamjena za 1. grupu (privitak – 2) - u slučaju otkazivanja ljetovanja navedeno će popuniti zamjene po zamjenskoj listi prema navedenom redoslijedu.

- Poziv na roditeljski sastanak (privitak - 3)

- Grupa 2. u razdoblju od 20. do 27. srpnja 2024. godine (rezultati prijava– privitak 4).
Napomena: popis je abecednim redom

Popis zamjena za 2. grupu ( privitak - 5) u slučaju otkazivanja ljetovanja navedeno će popuniti zamjene po zamjenskoj listi prema navedenom redoslijedu.

- Poziv na roditeljski sastanak (privitak 6).

Nadalje, odlukom Povjerenstva učenici koji su podnijeli prijave za predmetna ljetovanja, a ne ispunjavaju uvjete navedene u Javnom pozivu (KLASA: 550-05/24-01/3; URBROJ: 2196-1-02-24-5 od 21. 06. 2024. godine) izuzeta su iz daljnje evidencije.
Broj prijava za predmetna ljetovanja (1. grupa –91 prijava i 2. grupa – 88 prijava).
Rang lista prijava sačinjena je na temelju prosjeka ocjena u školskoj godini 2022./2023.
Za sve eventualne nejasnoće možete se javiti na tel. 032/456-503.