Grad Vukovar će povodom nadolazećeg blagdana Uskrsa isplatiti jednokratnu novčanu naknadu korisnicima prava na naknadu za troškove stanovanja Grada Vukovara u iznosu od 250,00 kn po korisniku (samac/obitelj) za 300 korisnika. Iz proračunskih sredstava Grada Vukovara za ovu vrstu naknade izdvojeno je 75.000,00 kn.
Jednokratna novčana naknada za Uskrsne blagdane za navedene korisnike isplaćivat će se u Croatia banci, J. J. Strosmayera 9, Vukovar od dana 31. ožujka 2015. god.