Program suzbijanja komaraca ( 1,adulticidni tretman ) na području Grada Vukovara dana 08.i 09. lipnja 2015. godine.

Temeljem Ugovora klasa: 540-01/15-01/2, Ur.br. 2196/01-02-15-10 od 20. travnja 2015.godine o provođenju suzbijanja komaraca na području grada Vukovara, obavještavamo Vas da će djelatnici Veterinarske stanice Vukovar d.o.o. dana 08. i 09. 06. 2015. g. u vremenu od 19:30 do 22:30h obavljati tretiranje komaraca na području Grada Vukovara i to :
• 09. 06. 2015g. - Sotin, Mitnica, Centar, Sajmište
• 08. 06. 2015g. - Lipovača, B. naselje, Lužac

Tretman će se obavljati sa zemlje, sa aparatima za toplo zamagljivanje - Swing fog SN 101 I iz zraka sa dva aviona.
Polijetanje sa aerodroma Borovo.

Sredstva za provođenje adulticidnog tretmana
1. NEOPITROID PREMIUM
- permetrin 10,8%, esbioaletrin 0,15&, piperonil butoksid 11%
- proizvođač Genera d.d. Kalinovica
- doza promjene ; 1+9
2. Otapalo – MINERALNO ULJE, VODA

Tomislav Šota , dr.vet.med.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvijeta akcija se odgađa za slijedeći povoljniji termin.

Stručni nadzor nad provedbom dezinsekcije komaraca na području grada Vukovara u 2015. godini vršit će Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije.

Vrijednost ugovorene usluge dezinsekcije komaraca u gradu Vukovaru je 1.360.900,00 kn.

Više o larvicidnom tretiranju komaraca na linkovima...
http://www.vukovar.hr/vijesti/sve-vijesti/upravni-odjeli/287-upravni-odjel-za-drustvene-djelatnosti/8629-prvo-adulticidno-tretiranje-komaraca-u-lipnju-2015
http://www.vukovar.hr/vijesti/sve-vijesti/upravni-odjeli/287-upravni-odjel-za-drustvene-djelatnosti/8537-larvicidno-tretiranje-komaraca-20-i-21-svibnja-2015
http://www.vukovar.hr/vijesti/sve-vijesti/upravni-odjeli/287-upravni-odjel-za-drustvene-djelatnosti/8503-larvicidno-tretiranje-komaraca-11-i-12-svibnja-2015
http://www.vukovar.hr/vijesti/sve-vijesti/upravni-odjeli/287-upravni-odjel-za-drustvene-djelatnosti/8431-larvicidno-tretiranje-komaraca-zapocinje-u-vukovaru-28-travnja