Uvidom u stanje na terenu, kontrolom voda stajaćica i uzimanjem uzoraka iz voda stajaćica sa Petrovačke dole - ribnjak kod deponije smeća, sa SRC " Bara " i Adice – Staro korito Vuke uočena je pojava ličinki komaraca u ranom stadiju te se pristupa petom larvicidnom tretmanu.

Peti larvicidni tretman komaraca izvodit će se 11. i 12. lipnja 2015. na lokalitetima:
• Otvorena žarišta komaraca - Vučedol, Petrovačka dola, SRC "Bara", Rijeka Vuka, Staro korito Vuke, Rijeka Dunav, Bobotski kanal, kanali na Lipovači.

Larvicidni tretman izvodit ćemo preparatima:
• DIVAL (diflubenzuron) - tekući larvicid,
• TARVIS (diflubenzuron 2%) - larvicidi u obliku tableta od 2g.
- distributer za oba preparata je "PRESSO" d.o.o. Zagreb
- proizvođač Zapi S.p.a. Conselve ITALIA
- sredstvo je razvrstano izvan Liste otrova

Popis djelatnika koji obavljaju tretman komaraca:
• Dejan Pajkanović, sanit.ing. - kontakt osoba
• Sanja Stepanović

Vrijednost ugovorene usluge dezinsekcije komaraca u gradu Vukovaru je 1.360.900,00 kn.
Više o larvicidnom tretiranju komaraca na linkovima...

http://www.vukovar.hr/vijesti/sve-vijesti/upravni-odjeli/287-upravni-odjel-za-drustvene-djelatnosti/8629-prvo-adulticidno-tretiranje-komaraca-u-lipnju-2015
http://www.vukovar.hr/vijesti/sve-vijesti/upravni-odjeli/287-upravni-odjel-za-drustvene-djelatnosti/8537-larvicidno-tretiranje-komaraca-20-i-21-svibnja-2015
http://www.vukovar.hr/vijesti/sve-vijesti/upravni-odjeli/287-upravni-odjel-za-drustvene-djelatnosti/8503-larvicidno-tretiranje-komaraca-11-i-12-svibnja-2015
http://www.vukovar.hr/vijesti/sve-vijesti/upravni-odjeli/287-upravni-odjel-za-drustvene-djelatnosti/8431-larvicidno-tretiranje-komaraca-zapocinje-u-vukovaru-28-travnja