Uvidom u stanje na terenu i kontrolom voda stajačica,. dokazali smo prisustvo ličinki komaraca, te obavjestili Grad Vukovar. Temeljem suglasnosti Grada Vukovara obavještavamo Vas o provođenju

10. larvicidnog tretmana komaraca.

Od 19.-20. kolovoza 2015.godine u vremenu od 8,30h - 13,30h na. lokalitetima:
• otvorena žarišta komaraca - Vučedol, Petrovačka dola, SRC "Bara", Rijeka Vuka, Staro korito Vuke, Rijeka Dunav , Bobotski kanal, kanali na Lipovači

Larvicidni tretman ćemo izvoditi preparatima :
• Dival- (diflubenzuron 20%) - tekući larvicid
• Tarvis (diflubenzuron 2%) - larvicid u obliku tableta od 2g
- distributer za oba preparata je "PRESSO" d.o.o. Zagreb
- proizvođač Zapi S.p.a. Conselve ITALIA
- sredstvo je razvrstano izvan Liste otrova

Popis djelatnika koji obavljaju tretman komaraca:
• mr. Ivana Penava, dipl.sanit.ing.- , kontakt osoba - tel . 099/2160-622
• Darija Skeledžija

Obavijest o tretiranju poslali smo
• Zavodu za javno zdravstvo,
• Sanitarnoj inspekciji
• Gradu Vukovaru
.

Rukovoditelj DDD službe
mr. Ivana Penava, dipl.sanit.ing

_________________________