{gallery}2015/08/13/02{/gallery}Savjetodavni odbor Info centra za mlade Vukovar 12. kolovoza 2015. godine obilježio je još jedan Međunarodni dan za mlade kroz edukativno-informativnu radionicu i volontersku akciju koja se održala u centru grada.

Na aktivnostima je sudjelovalo 30 volontera koji su građanima, a posebno mladima podijelili više od 500 promotivnih i informativnih materijala, odnosno više od 100 mladih ljudi je informirano o tome koje su njihove mogućnosti za socijalno uključivanje i aktivno sudjelovanje u društvu, te kako se mogu uključiti u kulturu područja u kojem žive.

Održana je i volonterska akcija uređenja Zelene čitaonice u suradnji s Gradskom knjižnicom Vukovar na koju se uz volontere priključilo nekoliko mladih koji su vidjeli akciju, te su zajedničkim snagama očistili i obojali drvene panoe Zelene knjižnice, te posadili razno cvijeće kako bi dodatno uljepšali prostor.

Savjetodavni odbor Info centra za mlade Vukovar sastavljen je od predstavnika različitih institucija, ustanova i udruga s područja grada Vukovara: Info centar za mlade Vukovar, Grad Vukovar, Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Vukovar, Europski dom Vukovar i Policijska uprava Vukovar - Policija u zajednici.

Ova aktivnost financirana je sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih i Grada Vukovara.