Na temelju Zakona o udrugama i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge Grad Vukovar je objavio Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2016. godini iz Proračuna Grada Vukovara.

U tijeku je izrada dokumentacije za javne pozive koji će se objavljivati putem web stranice Grada Vukovara.

Više informacija pogledajte na sljedećem linku:
http://www.vukovar.hr/kultura-i-obrazovanje/financiranje-udruga/objave/8915-godisnji-plan-financiranja-udruga