{gallery}2016/04/05/02{/gallery} Na inicijativu Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara, Policijske postaje Vukovar i udruga mladih i za mlade grada Vukovara Grad Vukovar prošle je (2015.) godine po prvi put značajnije obilježio Dane mladih Vukovar.

Cilj ove manifestacije je ponuditi mladim ljudima raznoliki sadržaj koji postoji za mlade u Vukovaru, ali isto tako i uključiti ih u one aktivnosti koje su im od interesa.

Manifestacija će se i ove godine provoditi na nekoliko lokacija u Vukovaru, ali o tome više uskoro.

 

Partneri:
Gradski savjet mladih Grada Vukovara
Policija u zajednici
Info centar za mlade Vukovar
Europski dom Vukovar
Udruga VUKA
Mirovna grupa mladih Dunav
Udruga Rolling Wheels