Upravni odjel za društvene djelatnosti

Grad Vukovar se aktivno uključio u hvale vrijednu akciju!

Izložbu je otvorio zamjenik gradonačelnika Filip Sušac.

Događaj je posjetio i zamjenik gradonačelnika grada Vukovara Filip Sušac.

Grad Vukovar poziva sve kampere i izletnike da žurno postupe po ovom pozivu!

Svakog 10. ožujka obilježava se Dan hrvatskih branitelja Vukovara.

Otvorenju izložbe nazočio je zamjenik gradonačelnika Filip Sušac.

Riječ je o humanitarnoj akciji koja pomaže vukovarske obitelji u potrebi.

Jedanaestu godinu za redom Grad Vukovar obilježava Valentinovo sa sugrađanima treće životne dobi.

Na temelju članka 11. stavka 1. Etičkog kodeksa gradske uprave Grada Vukovara (″Službeni vjesnik″ Grada Vukovara broj 1/11) (u daljnjem tekstu: Etički kodeks), Etičko povjerenstvo Grada Vukovara podnosi gradonačelniku Grada Vukovara izvješće o svom radu.

Vukovar se može pohvaliti s 3 muzeja koji prezentiraju njegovu bogatu kulturnu baštinu.