Upravni odjel za društvene djelatnosti

Odgođeni tretman nastavlja se u subotu, 08. srpnja.

Od sutra, 07. srpnja kreće besplatan prijevoz na Vukovarsku adu!

Mladi iz Njemačke u posjeti Vukovaru.

Održan koncert hrvatskih iseljenika i domicilnog stanovništva Novog Zelanda.

U sklopu turneje Kia ora Hrvatska 2023. u Vukovaru Hrvati s Novog Zelanda.

Pozdravi za Vukovar sa sunčanog Jadrana!

03. i 04. srpnja 2023. godine u vremenu od 20:00 do 23:30 sata provodit će se tretmanis uzbijanja komaraca sa zemlje.

Aviotretman će se odviti 30. lipnja ukoliko to dozvole vremenski uvjeti.

Sukladno Javnom Pozivu (KLASA: 550-05/23-01/2; URBROJ: 2196-1-02-23-6 od 12. 06. 2023. godine) i Odluke Povjerenstva dostavljamo rezultate prijava za ljetovanja u Velom Lošinju.

Aviotretman komaraca će se obavljati 29. lipnja 2023. u vremenu od 18:30 do 21:30 sati.