KLASA: 604-01/20-01/1
URBROJ: 2196/01-3-21-270
Vukovar, 13. siječnja 2021.

O B A V I J E S T

Obavještavamo učenike/studente-stipendiste Grada Vukovara da će Ugovore o stipendiranju učenika i studenata za školsku/akademsku godinu 2020./2021., svečano uručiti Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava, prof. u četvrtak, 14. siječnja 2021. godine s početkom u 12.00 h u dvorani rodne kuće „Lavoslav Ružička“ na adresi Josipa Jurja Strossmayera 25 u Vukovaru.

Molimo Vas da se osobno odazovete svečanom preuzimanju Ugovora o stipendiranju.
Ukoliko stipendisti ne mogu osobno preuzeti Ugovor, isti mogu preuzeti njihovi roditelji (rodbina) uz predočenje preslike važeće osobne iskaznice učenika/studenta.
Dodjela Ugovora će se izvršiti po grupama prema rasporedu uručivanja Ugovora (prilozi 1-9), a sukladno epidemiološkoj situaciji.

Grupa 1. u 11.50 h
Grupa 2. u 12.15 h
Grupa 3. u 12.30 h
Grupa 4. u 12.45 h
Grupa 5. u 13.00 h
Grupa 6. u 13.15 h
Grupa 7. u 13.30 h
Grupa 8. u 13.45 h
Grupa 9. u 14.00 h

Molimo Vas da se osobno odazovete svečanom preuzimanju Ugovora o stipendiranju.
Ukoliko stipendisti ne mogu osobno preuzeti Ugovor, isti mogu preuzeti njihovi roditelji (rodbina) uz predočenje preslike važeće osobne iskaznice učenika/studenta.
Za sve informacije i nejasnoće možete se obratiti Upravnom odjelu za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Grada Vukovara osobno ili na broj telefona: 032/456-545.

S poštovanjem,


PROČELNIK:
Dražen Kobašević, mag.ing.stroj.