Na Gradskoj tržnici Vukovar provedene su aktivnosti EU projekta “Flowing in the Danube” kojega provodi Danubiana Network u suradnji s Gradom Vukovarom.

Riječ je o projektu koji je u okviru programa Danubiana Network kojega podupire Europska unija, a temelji se na isticanju skrivenog potencijala regije koja leži na Dunavu. U njemu sudjeluje osam dunavskih gradova kroz pet zemalja, korisnica Kohezijskog fonda EU.

Na Gradskoj je tržnici bio postavljen informativni štand Europske kuće iz Budimpešte, na kojemu su predstavnici Danubiana Networka prikupljali mišljenja građana o važnosti Europske unije i korištenju EU fondova za smanjenje razlika među europskim regijama, a kojega je posjetila i Kristina Bilić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Vukovara.
"Izuzetno mi je drago što je Vukovar prepoznat kao jedan od gradova koje je potrebno promovirati unutar Europske Unije. Ovdje je riječ o projektu dunavskih zemalja s osvrtom na manje gradove, koje se želi staviti u fokus te saznati koliko stanovnici područja uz Dunav upućeni u EU projekte i njihove koristi za građane Vukovara", rekla je pročelnica Bilić te podsjetila kako je Hrvatska jedna od 14 zemalja članica Dunavske strategije, programa čiji je cilj prosperitet i poboljšanje kvalitete života za oko 115 milijuna stanovnika dunavske regije.

"Ovo je međunarodni projekt u čijem je fokusu Dunav, a ono što njime želimo je povezati ljude duž Dunava, povezati Europu i potaknuti građane koji žive na području uz Dunav na sudjelovanje u donošenju odluka o svakodnevnom životu građana u Europi i otkrivanju skrivenih potencijala regije. Završetkom programa ustvrdit će se kako koncept demokratskog donošenja odluka nije apstraktan pojam već smo svi dio istoga u kojem je potrebno svakodnevno sudjelovati", rekao je Barabas Miklos, koordinator projekta Danubiana Network.

 

Foto: Hrvatski radio Vukovar