Odlukom župana Vukovarsko-srijemske županije, KLASA. 920-09/22-01/10, URBROJ: 2196-01-22-2 proglašena je 6. rujna 2022. godine prirodna nepogoda uzrokovana nepovoljnim vremenskim prilikama - SUŠA za područje grada Vukovara, zbog koje su tijekom ljetnih mjeseci u 2022. godini, nanijete velike materijalne štete u poljoprivredi (na ratarskim i povrtlarskim kulturama proljetne sjetve te dugogodišnjim nasadima).

U skladu sa Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica šteta od prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/2019), (dalje u tekstu: Zakon), pozivaju se oštećenici na čijoj je imovini s područja grada Vukovara nastala šteta od prirodne nepogode – suše da podnesu prijavu štete u poljoprivredi Gradskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u Gradu Vukovaru.

Štete se prijavljuju na Zakonom propisanom obrascu PN koji mora biti popunjen u cijelosti i ovjeren potpisom uz obaveznu dodatnu dokumentaciju:

 

obrazac PN ,

popis čestica i kultura (dodatni list u slučaju potrebe),

– preslika Zahtjeva o prijavi potpore za 2022. godinu APPRR-u (list A i B),

– preslika osobne iskaznice prijavitelja,

obrazac Izjave o osiguranju i privole,

– presliku kartice zaštićenog računa (ukoliko ga prijavitelj posjeduje).

 

Potrebni obrasci mogu se preuzeti i u prostorijama Grada Vukovara (prizemlje).

 

U Obrascu PN u opisu imovine nužno je navesti za svaku poljoprivrednu kulturu površinu u ha, ukupan broj stabala, trsova, ili sadnica te postotak oštećenja pojedine kulture, MIBPG, ime i naziv OPG-a.

Povjerenstvo zadržava pravo od prijavitelja zatražiti dodatnu dokumentaciju.

 

Potpuno i čitko ispunjene te ovjerene prijave na propisanom obrascu PN s prilozima mogu se dostaviti putem:

e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.,

osobno u Grad Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar (pisarnica, prizemlje, ured br.1)

poštom na adresu: Grad Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar (napomena: Prijava za prirodnu nepogodu - suša).

 

Prijave se zaprimaju od 7. do 14. rujna 2022. godine do 15:00 sati bez obzira na način dostave.

 

Napomene:

– sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda ne dodjeljuju se za štete kako je utvrđeno u članku 20. Zakona (u slučaju štete na imovini koja je osigurana, u slučaju osigurljivih rizika na imovini koja nije osigurana ako je vrijednost oštećene imovine manja od 60 % vrijednosti imovine i dr.),

– u skladu s člankom 35. Zakona prilikom raspodjele sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda, iznos novčanih sredstava ne može biti veći od 5% iznosa konačne potvrđene štete na imovini pojedinog oštećenika,

– Državno povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda RH sukladno Zakonu određuje kriterije za dodjelu sredstava pomoći za sve štete nastale uslijed svih prirodnih nepogoda na području Republike Hrvatske, te da nije moguće unaprijed odgovoriti hoće li se dodjeljivati sredstva pomoći, jer je postupak prijava šteta tek započeo te Državno povjerenstvo ne raspolaže potpunim podacima o ukupnim nastalim štetama uslijed prirodnih nepogoda na području Republike Hrvatske.

 

Za sva pitanja i eventualne nejasnoće možete kontaktirati Upravni odjel za gospodarstvo Grada Vukovara na kontakt broj: 032/456-573.

 

Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Vukovara