Na radost svih ljubitelja skateboardinga, u gradskoj četvrti Olajnica u neposrednoj blizini postojećeg pridružit ćemo još jedan, profesionalni skate park.

Suradnjom sa samim korisnicima sadašnjeg skate parka i na inicijativu udruge mladih „Rolling Wheels“ Vukovar krenuli smo u realizaciju ovog 550.000,00 kuna vrijednog projekta.

Novi, profesionalni skate park biti će nepravilnog oblika površine 450 m2 koja obuhvaća voznu površinu i rampe na tamponskoj podlozi. Uz kolne i pješačke pristupe uredit će se i okolna zelena površina.

Vjerujemo kako će novi park u potpunosti zadovoljiti sve potrebe njegovih korisnika, a njegova funkcionalnost pružiti sve uvjete za usavršavanje vještina ovoga sporta.