Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Grad Vukovar provodi projekt sanacije javnih raspela i sakralne baštine na području Vukovara.

Penava: Svi dijelovi Vukovara jednako su važni

Refundacija sredstava za mještane Sotina

Moderni stadion za sportaše i rekreativce u vrijednosti gotovo 13 milijuna kuna

Pojedinačna karta sada će biti povoljnija za 12% u odnosu na dosadašnje cijene

Kapitalni projekt iz Intervencijskog plana grada Vukovara napreduje odgovarajućim tempom

Spomen obilježje prikazuje autentičnu granatu zaostalu iz Domovinskog rata

Posebna regulacija prometa na području grada Vukovara za dane 17. i 18. studenoga 2020.