Završene radove na sanaciji Bodganovačke ulice na koju se nadovezuje Trg Drvena Pijana te Ulicu SR Njemačke obišao je gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava sa suradnicima te izvođačima radova.

Bogdanovačka ulica jedna od frekventnijih ulica Sajmišta te je u potpunosti obnovljena, izgrađeni su nogostupi, hortikulturno je uređen okoliš te je na dijelu Trga Drvena Pijaca izvedena sanacija i modernizacija novim LED svjetiljkama, a prometnica je obnovljena u ukupnoj duljini od 1. 200 metara. Ukupna vrijednost projekta je 3.900.000,00 kuna s PDV-om uz sufinanciranje Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara.

U Ulici Savezne Republike Njemačke uređena je cesta s potpunom novom kolničkom konstrukcijom, sanirani su nogostupi te uklopljeni kolni prilazi uz novu vertikalnu i horizontalnu signalizaciju. Projekt vrijednosti 1.115.000,00 kuna s PDV-om zajednički su financirali Grad Vukovar i FORGV.

Radove su zajedničkom suradnjom izvodile gradske tvrtke Komunalac d.o.o. i Vodovod grada Vukovara.

Gradonačelnik Ivan Penava istaknuo je kako su u tijeku pojačana ulaganja u gradsku četvrt Sajmište, a svojim izgledom i kvalitetom ona se svakim danom približava razini ostalih gradskih četvrti. „Obnova ovih ulica bila je zaista neophodna s obzirom na njihovo stanje, ali i broj ljudi koji njima gravitiraju. Radove na Bogdanovačkoj ulici iskoristili smo kako bi u prvoj fazi sanirali i dio Ulice SR Njemačke, a građanima pružili kvalitetnije i sigurnije prometnice“, rekao je Penava.

„Dio prometnica na Sajmištu trebao je biti realiziran uz Program Vlade RH, poput ulica SR njemačke, Duge i Bogdanovačke, no kako to još nismo dočekali, Grad Vukovar se u sanaciju upustio samostalno“ dodao je zamjenik gradonačelnika Marijan Pavliček te istaknuo kako Grad Vukovar za svoj cilj uvijek ima poboljšati kvalitetu života i sigurnost svih onih koji žive i prometuju ovim ulicama.

Frekventne prometnice Sajmišta sada sjaje novim sjajem, obnova OŠ Nikole Andrića bliži se svome kraju, uskoro kreće energetska obnova Dječjeg vrtića I u Ulici Eugena Kvaternika, a u tijeku je i rekonstrukcija Male ulice i Ulice Vukovarskih vitezova te sanacija boćališta u Ulici Dragutina Renarića. Prethodno razdoblje obilježila je rekonstrukcija brojnih ulica poput Ulice Ive Tijardovića, Solidarnosti, Voćarska, Ilirska, Cvjetno naselje te naselje Dragovoljaca HOS-a.