Od 11. do 19. ožujka građani Vukovara su se, sukladno svojim stavovima, na štandovima postavljenima u gradu (u centru Vukovara i gradskoj četvrti Borovo naselje) i putem online ankete mogli odlučiti za jedan od dva modela koji će doprinijeti uštedi, a uslijed enormnog poskupljenja cijene električne energije.

Građani su odlučivali između dva modela – za model da će u noćnim satima raditi svako drugo ili treće javnorasvjetno tijelo kako bi reducirali troškove, i dalje vodeći računa o osvijetljenosti prostora i sigurnosti prometa ili za model poskupljenja komunalne naknade za sve građane, u visini od 40 do 50 posto, a kako bi se pokrio novonastali trošak.

Kako je Grad Vukovar i najavio, nakon provođenja ankete donijeti će se odluka sukladno mišljenju građana, stoga je gradonačelnik Ivan Penava održao konferenciju za medije na kojoj je izvijestio javnost o rezultatima provedene ankete među građanima Vukovara te daljnja postupanja vezana za mjere uštede.

 „Iz aspekta odgovornog upravljanja i raspolaganja gradskim proračunom moramo uvesti određene promjene, a prije svega vodeći se racionalnim i odgovornim ponašanjem prema potrošnji energenata, ali i ukupnom poslovanju. U vidu provođenja mjere redukcije javne rasvjete voditi ćemo računa o sigurnosti odvijanja prometa te sigurnosti građana.“, rekao je ovom prilikom gradonačelnik Penava te predstavio rezultate provedene ankete.

Naime, anketu (online i na terenu) ukupno je ispunilo 665 građana Vukovara, od čega se njih 634 (95,34%) odlučilo za model redukcije javne rasvjete dok je njih 31, odnosno (4,66%) izabralo model povećanja iznosa komunalne naknade za 40 do 50%.

Online anketu ukupno je ispunilo 362 osobe. 344 osobe izabrale su model redukcije javne rasvjete (95,02%), dok je 18 osoba izabralo je model povećanja iznosa komunalne naknade (4,98%).

Anketu na terenu (u centru grada i gradskoj četvrti Borovo naselje) ispunilo je ukupno 303 osobe. 290 osoba izabralo je model redukcije javne rasvjete (95,71%), dok je 13 osoba izabralo je model povećanja iznosa komunalne naknade (4,29%).

Grad Vukovar postupio je sukladno stavovima građana te je započeo s provođenjem mjere redukcije javne rasvjete.

Pročelnik UO za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo Dražen Čulig pozvao je građane Vukovara da ukoliko u vidu gašenja javnorasvjetnih tijela uvide problematične situacije, da se jave u nadležni odjel Grada Vukovara na broj 032/456-584, kako bi izvršili opravdane korekcije, a kako ne bi došlo do neželjenih situacija.