U sklopu programa "Energija i klimatske promjene" raspisanog od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Grad Vukovar je uspješno prijavio i ostvario bespovratna sredstva na dva poziva. Ugovore je danas potpisao zamjenik gradonačelnika grada Vukovara Filip Sušac.

"Čista energija za Vukovar" je projekt s kojim je planirano financirati svu potrebnu dokumentaciju i odraditi sva istraživanja s ciljem iskorištavanja geotermalnog potencijala, a sa svrhom spajanja na gradsku toplanu.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 1.952.637,00 kuna odnosno 259.270,62 eura.

"Sunce nad Vukovarom" je projekt postavljanja solarnih elektrana na zgradu gradske uprave, gradsku tržnicu, sportsku dvoranu Borovo Naselje, vukovarske bazene, šest osnovnih škola i dva dječja vrtića u našem Gradu.

Ukupna planirana snaga solarnih elektrana je oko 800 kW snage.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 5.835.073,00 kuna, odnosno 774.968,55 eura.