Grad Vukovar podnio je Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 10. travnja 2015. godine zahtjev za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekt "Izrada glavnog projekta rekonstrukcije javne rasvjete prigradskog naselja Sotin i šetnice uz rijeku Dunav". Odlukom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od 14. svibnja 2015. odobreno je neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije javne rasvjete u visini od 80% opravdanih troškova investicije, a najviše u iznosu do 37.000,00 kn. Prema Fondu, opravdana vrijednost investicije izrade projektne dokumentacije iznosi 46.250,00 kuna.
Projektnom dokumentacijom obuhvaćena je modernizacija javne rasvjete šetnice pokraj Dunava, od hotela Dunav do Luke Vukovar, te modernizacija javne rasvjete prigradskog naselja Sotin. Postojeća javna rasvjeta na navedenim lokacijama nije u skladu s Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja i ne ispunjava osnovne svjetlotehničke parametre propisane važećim normama iz područja rasvjete. Osim toga, zbog dotrajalosti i neefikasnosti svjetiljki povećani su troškovi održavanja kao i potrošnja energije. Projektna dokumentacija služit će kao podloga za prijavu na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za neposredno sufinanciranje provedbe projekata energetski učinkovite i ekološke javne i vanjske rasvjete.
Ovim aktivnostima Grad Vukovar uspješno nastavlja kontinuirano i sustavno provođenje mjera modernizacije javne rasvjete u svrhu poboljšanja kvalitete javne rasvjete, usklađivanja sa normiranim svjetlotehničkim parametrima, smanjenja svjetlosnog onečišćenja, uštede energije i smanjenja troškova za energiju i održavanje rasvjete.