Na ovogodišnjem su Festivalu zdravlja, Gimnazija Vukovar i Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar organizirali i proveli edukativnu aktivnost usmjerenu na zaštitu zdravlja.
Trodnevni Festival zdravlja koji se održao u perivoju Dvorca Eltz u sklopu projekta (P)ozdravi život, privukao je veliki broj građana koji su željeli saznati više o zdravom načinu života i brizi o sebi. Festival je organiziran kao neformalno i edukativno druženje kroz različite radionice, izložbene štandove i predavanja na kojima su se mogli saznati brojni korisni savjeti i informacije.

Jedan od zanimljivih izložbenih štandova bio je štand kojega su pripremile vukovarske gimnazijalke u suradnji s Gradskim društvom Crveni križ Vukovar. Na ovom su štandu posjetitelji mogli saznati više o prvoj pomoći te kako pravilno reagirati u situacijama kada je to potrebno. Pružanje prve pomoći od iznimne je važnosti, ono može spasiti život osobe koja je u neposrednoj opasnosti. Na štandu za prvu pomoć, posjetitelji su mogli saznati kako pravilno postupiti u situacijama poput srčanog udara, gušenja, krvarenja ili prijeloma. Učenice su pokazale kako se pravilno postavlja zavoj, kako se vrši umjetno disanje i masaža srca te kako se postupa u slučaju gušenja. Učenice su demonstrirale zbrinjavanje različitih ozljeda i prijeloma te su ukazale na važnost razvoja volonterstva i humanitarnog djelovanja među mladima. Osim što su demonstrirale tehnike prve pomoći, učenice su također naglasile važnost hitne medicinske pomoći u slučaju težih ozljeda ili bolesti. Posjetitelji su upoznati s brojevima hitnih službi te su dobili savjete kako se ponašati i što reći u slučaju kada je potrebna hitna medicinska pomoć. Cilj ove aktivnosti bio je educirati i osposobiti što veći broj građana za pružanje prve pomoći u stvarnim situacijama te ih osnažiti za brigu o zdravlju.

Učenice vukovarske gimnazije, ovogodišnje pobjednice Gradskog natjecanja Mladih, Tena Hideg, Eva Šota, Lara Šijanović, Anamarija Bikić i Mirjam Dejanović, uz ravnatelja GDCK Vukovar Vlatka Glavaša, pripremile su i prigodne brošure putem kojih su posjetitelji mogli saznati kako jednostavno brinuti o svom fizičkom, mentalnom, emocionalnom i duševnom zdravlju svakog dana.

Pružanje prve pomoći vještina je koju bi svaka osoba trebala znati. Osposobljavanje za pružanje prve pomoći može biti korisno ne samo u slučaju ozljeda ili bolesti, već i u svakodnevnom životu. Mnoge ozljede ili nesreće mogu se izbjeći, no ukoliko se dogode, pravilno postupanje može ublažiti posljedice i spasiti život. Brojni su posjetitelji istaknuli zadovoljstvo dobivenim korisnim savjetima i informacijama o zdravom načinu života i prvoj pomoći a ova se edukativna i interaktivna aktivnost pokazala sjajnom prilikom za osnaživanje građana i podizanje svijesti o važnosti brige o zdravlju. Osposobljavanje učenika za pružanje prve pomoći već je tradicionalna djelatnost koju Gimnazija Vukovar u suradnji s GDCK Vukovar provodi s ciljem pripremanja što većeg broja učenika za pružanje prve pomoći u neželjenim situacijama ozljeda i bolesti u svakodnevnom životu kao i u slučaju katastrofa. Učenici sa svojom mentoricom Sanjom Pavlović Šijanović kontinuirano potiču mlade na odgovorno ponašanje u cilju sprječavanja nastanka nesreća i ozljeda te se trude doprinijeti sigurnosti zajednice i osnažiti pojedince i cijele zajednice za lakše prevladavanje štetnih posljedica nesreća i bolesti.

Suradnja Gimnazije Vukovar i gradskog društva Crvenog križa ima izuzetnu važnost u osnaživanju i edukaciji mladih o humanitarnim vrijednostima i potrebi za brigu o drugima. Kroz različite akcije, volonterske projekte i programe, mladi imaju priliku učiti o solidarnosti, empatiji i aktivnom sudjelovanju u zajednici, dok se istovremeno pruža podrška i pomoć onima u potrebi. Ova suradnja stvara pozitivan utjecaj na zajednicu, potiče humanost i izgrađuje svijest o važnosti brige za druge. Vukovarske su gimnazijalke svojim primjerom pokazale koliko volontiranje može biti inspirativno i poticajno za druge mlade ljude a njihov doprinos volonterskim akcijama uistinu je vrijedan pohvale te predstavlja pozitivan primjer za sve mlade ljude koji žele biti aktivni i pomoći drugima.