POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA
KLASA: 112-01/20-01/14
URBROJ: 2196/01-20-28
Vukovar, 30. rujna 2020. godine


Na temelju članka 23., stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19),
Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na radno mjesto: Administrativni referent za društvene djelatnosti, za obavljanje poslova asistenta na upravljanju projektom Grada Vukovara „Pokloni mi osmijeh – II“, na određeno vrijeme od 18 mjeseci, uz probni rad od 2 mjeseca, objavljenog na službenoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Vukovar, službenoj stranici Grada Vukovara i Oglasnoj ploči Grada Vukovara, objavljuje sljedeću

RANG LISTU KANDIDATA
prema ukupnom broju bodova


Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisanog testiranja i intervjua) provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojeg su kandidati ostvarili slijedeći broj bodova:

1. Renato Posavčić …………………………………………. 20 bodova
2. Aleksandar Radeka …………………………………….... 17,5 bodova
3. Jovana Šahović……………………………………………15,5 bodova
4. Jasmina Kraljević ………………………………………... 13 bodova

Rang lista se objavljuje na Oglasnoj ploči Grada Vukovara i službenoj stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr.


Predsjednik Povjerenstva:
Josip Paloš, mag. iur.