POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

ZA PRIJAM U SLUŽBU

KLASA: 112-01/21-01/9

URBROJ: 2196/01-7-21-15

Vukovar, 15. listopada 2021.

Nakon testiranja koje je održano dana 15. listopada 2021. godine, provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojega Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam u službu na određeno vrijeme do 30. lipnja 2023. godine na radno mjesto Viši stručni suradnik za provedbu EU projekata u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo, utvrđuje sljedeću:

 

RANG - LISTU KANDIDATA

 

 

prijavljenih na Natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme do 30. lipnja 2023. godine, na radno mjesto Viši stručni suradnik za provedbu EU projekata u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo Grada Vukovara prema ukupnom broju ostvarenih bodova i to:

  1. Krstić Velečković Melita – 18 bodova
  2. Bardić Klara – 17,5 bodova
  3. Đerić Vina – 17 bodova
  4. Modic Šabić Andrijana – 17 bodova

 

 

                                                                                                Predsjednik Povjerenstva

                                                                                                      Branko Knežević