POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
ZA PRIJAM U SLUŽBU
KLASA: 112-02/22-01/2
URBROJ:2196-1-1-22-12
Vukovara, 9. veljače 2022.

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11,04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto namještenika, portir u Upravnom odjelu za opće poslove, u Gradu Vukovaru, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“ br. 11/2022, dana 26. siječnja 2022. i na službenoj web stranici Grada Vukovara, objavljuje

 

POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
(pisano testiranje i intervju)

 

I.
Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti sljedeći kandidati:

1. Ante Stjepanović,
2. Aleksandar Devernay,
3. Marijan Kovač,
4. Aleksandra Novaković.

 

II.
Pisano testiranje održati će se u gradskoj vijećnici, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, u utorak 15. veljače 2022., s početkom u 08,00 sati.
Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu te kemijsku olovku.
Pri ulasku u zgradu potrebno je predočiti covid potvrdu ili važeći negativan covid test izdan od ovlaštene osobe.
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju u naznačeno vrijeme povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.
Pisani test sastojat će se od 20 pitanja. Broj točnih odgovora bit će podijeljen s brojem 2, što će dati broj bodova postignutih na pisanoj provjeri (od 0 do 10).
Testiranje traje 60 minuta.
Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru objavljeni su na web stranici Grada Vukovara.

III.
Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Grada Vukovara istog dana kada je obavljeno i pisano testiranje te će se istog dana s kandidatima, koji ostvare najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju, provesti intervju u zgradi Gradske uprave.

IV.
Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Vukovara.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja