POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA
KLASA:112-02/22-01/7
URBROJ:2196-1-2-22-8
Vukovara, 13. lipnja 2022.

 

Na temelju članka 20. stavka 4. podstavak 4 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za obavljanje poslova prostornog uređenja i gradnje, u Gradu Vukovaru, Upravnom odjelu za prostorno uređenje i imovinu, na određeno vrijeme od 6 mjeseci, objavljenog stranicama burze rada, dana 24. svibnja 2022. i na službenoj web stranici Grada Vukovara, objavljuje

 

OBAVIJEST
o rezultatima pisanog testiranja

 

Na pisanom testiranju održanom 6. lipnja 2022. godine, kandidat je od ukupno 10 mogućih bodova ostvario sljedeći broj bodova:

1. Aleksandar Milović 8,5 bodova.

Temeljem članka 22. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kandidati koji su ostvarili najmanje 50 % bodova (5 i više bodova), mogu pristupiti razgovoru (intervju) koji će se održati s Povjerenstvom za provedbu oglasa za prijam u službu 13. lipnja 2022., s početkom u 9,10 sati, u prostorijama gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, gradska vijećnica.
Ovaj poziv objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Vukovara i web stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr.

 

Predsjednica povjerenstva
Martina Prepunić