POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA
KLASA: 112-02/22-01/13
URBROJ: 2196-1-22-121
Vukovar, 16. rujna 2022.

Nakon provedenog Oglasa za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci u Gradu Vukovaru, radi provođenja aktivnosti projekta „Pokloni mi osmijeh III“ u sklopu Poziva „Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza III“, na radno mjesto: Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama, objavljenog na službenoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenoj stranici Grada Vukovara, Povjerenstvo za provedbu Oglasa objavljuje

POZIV
na razgovor (intervju)

I.
Povjerenstvo je utvrdilo da postupku intervjua mogu pristupiti sljedeće kandidatkinje (u navedenim terminima):

 - u terminu: 21. rujna (srijeda) 2022. godine, s početkom u 08,00 sati u zgradi Grada Vukovara, na adresi Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar:

 1. Jadranka Šovanj
 2. Nevenka Josipović
 3. Anica Jurković
 4. Bernardica Majstorović
 5. Anđelka Kapustinski
 6. Branka Gere
 7. Vera Ćuk
 8. Anđa Pavlović
 9. Renata Tomić
 10. Jelica Nota
 11. Nada Uremović
 12. Vesna Ogrizović

 - u terminu: 21. rujna (srijeda) 2022. godine, s početkom u 09,00 sati u zgradi Grada Vukovara, na adresi Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar:

 1. Boja Oreščanin
 2. Gorana Varenica
 3. Danica Vojnović
 4. Silva Kohanski
 5. Valentina Kovač
 6. Marija Radmilović
 7. Dragana Kovačević
 8. Slavica Jorgić
 9. Gordana Mijatović
 10. Marina Krnajac
 11. Vesna Lebar
 12. Sanja Petrović

 - u terminu: 21. rujna (srijeda) 2022. godine, s početkom u 10,00 sati u zgradi Grada Vukovara, na adresi Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar:

 1. Vesna Petković
 2. Aleksandra Bačvan
 3. Snežana Grnja
 4. Katarina Šandor
 5. Milomirka Puvača
 6. Katica Pušak
 7. Jasna Đurašin
 8. Nada Nikolić
 9. Đurđa Burger
 10. Andrea Omeragić
 11. Renata Lukinac
 12. Renata Irena Mandić

 - u terminu: 21. rujna (srijeda) 2022. godine, s početkom u 12,00 sati u zgradi Grada Vukovara, na adresi Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar:

 1. Slavica Matić
 2. Bojka Okreša
 3. Gordana Šibalić
 4. Vesna Bakula
 5. Biljana Bocka
 6. Lidija Čordaš
 7. Sanja Gajdoš
 8. Senka Edelinski
 9. Vesna Poprocki
 10. Branka Martinović
 11. Gordana Krasnik
 12. Ljiljana Edelinski

 

 - u terminu: 21. rujna (srijeda) 2022. godine, s početkom u 13,00 sati u zgradi Grada Vukovara, na adresi Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar:

 1. Slađana Radović
 2. Snežana Pastuović
 3. Snježana Marić
 4. Mara Herman
 5. Mara Zarinkijević
 6. Dušanka Pranjić
 7. Milica Edelinski
 8. Kata Drozdek
 9. Svetlana Aleksa
 10. Sanja Bašić
 11. Vesna Ikić
 12. Vesna Mišić

 - u terminu: 22. rujna (četvrtak) 2022. godine, s početkom u 08,00 sati u zgradi Grada Vukovara:

 1. Verica Gužvić
 2. Zdenka Radošević
 3. Mirjana Pindrić
 4. Svjetlana Meler
 5. Dušanka Sebeledi
 6. Kata Latsch
 7. Dubravka Bičanić
 8. Gordana Jerotić
 9. Vanja Tomašević
 10. Renata Antunović
 11. Andreja Marić
 12. Romana Radović

 - u terminu: 22. rujna (četvrtak) 2022. godine, s početkom u 09,00 sati u zgradi Grada Vukovara:

 1. Sandra Tokić
 2. Dušanka Obradović
 3. Elizabeta Mizdrak
 4. Ana Pulja
 5. Paulina Hadžić
 6. Ivana Gelenčir
 7. Vesna Milošević
 8. Ivana Vidrač
 9. Katica Kereši
 10. Sabina Dujmović
 11. Branka Todić
 12. Evica Šaldić

 - u terminu: 22. rujna (četvrtak) 2022. godine, s početkom u 10,00 sati u zgradi Grada Vukovara:

 1. Ružica Pavić
 2. Mirjana Lenđel
 3. Gordana Tkalčec
 4. Milica Knežević
 5. Dragica Jović
 6. Ivana Weber
 7. Kata Budeš
 8. Kristina Blažević
 9. Anela Čevizović
 10. Ljubica Rist
 11. Mirjana Ilinčić
 12. Mirjana Rukavina

 - u terminu: 22. rujna (četvrtak) 2022. godine, s početkom u 12,00 sati u zgradi Grada Vukovara:

 1. Petra Veselinović
 2. Vesna Kovač
 3. Kata Kedačić
 4. Snežana Gašpar
 5. Tatjana Barić
 6. Đurđica Vučić
 7. Dragica Natkaj

 

II.
Podnositeljicama prijava koje nisu uredne ili pravodobne te koje ne ispunjavaju formalne uvjete Oglasa uputit će se obavijest da se ne smatraju kandidatkinjama te ne mogu pristupiti postupku provođenja intervjua.

III.
Na intervju je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu. Za kandidatkinju koja ne pristupi postupku intervjua u naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukla prijavu na Oglas te se više neće smatrati kandidatkinjom, bez obzira na razloge izostanka.

IV.
Nakon provedenog intervjua sa svim kandidatkinjama Povjerenstvo će na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Grada Vukovara objaviti rang listu na temelju koje će gradonačelnik Grada Vukovara donijeti Odluku o odabiru kandidatkinja.

V.
Ovaj poziv objavljuje se na internetskoj stranici Grada Vukovara i na oglasnoj ploči Grada Vukovara.

 

Predsjednik Povjerenstva:
Josip Paloš, mag.iur.