POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU

KLASA:112-02/22-01/12
URBROJ: 2196-1-22-18
Vukovar, 23. rujna 2022. godine

Na temelju članka 20. stavka 4. podstavak 4 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu radno mjesto viši stručni suradnik za sport i branitelje (1 izvršitelj/ica), u Grad Vukovar, Upravni odjel za obrazovanje, sport i branitelje, na određeno vrijeme, do povratka službenice s porodiljnog dopusta, uz probni rad od dva mjeseca, objavljenog u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područni ured Vukovar, dana 26. kolovoza 2022. godini, službenim stranicama Grada Vukovara i Oglasnoj ploči Grada Vukovara objavljuje

OBAVIJEST
o rezultatima pisanog testiranja

Na pisanom testiranju, održanom 23. rujna 2022. godine, kandidati su od ukupno 10 mogućih bodova ostvarili sljedeći broj bodova:

1. KRISTINA BOŽIĆ ……………………………………………. 10 bodova
2. IRENA GRADEČAK…..……………………………………….. 8 bodova
3. VALENTIN MATANOVIĆ……………………………………7,5 bodova

Temeljem članka članka 22., stavka 5. Zakona o službenicima i namještenima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova (5 i više bodova), mogu pristupiti razgovoru (intervju) koji će se održati s Povjerenstvom za provedbu Oglasa za prijam u službu 23. rujna 2022. godine u 10:45 sati u prostorijama Gradske uprave Grada Vukovara.

Slijedom gore navedenog, razgovoru (intervju) mogu pristupiti sljedeći kandidati:

1. KRISTINA BOŽIĆ
2. IRENA GRADEČAK
3. VALENTIN MATANOVIĆ

Ovaj poziv objavljuje se na internetskoj stranici Grada Vukovara (www.vukovar.hr) i na Oglasnoj ploči Grada Vukovara.

Predsjednica povjerenstva:
Kristina Bilić