REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA
Voćarska 1, 32000 Vukovar

KLASA: 112-02/23-01/01
URBROJ: 2196-1-4-23-4

Vukovar, 22. ožujka 2023.

 

       Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13,  136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 151/22)  ravnateljica Osnovne škole Nikole Andrića, Vukovar, dana 22. ožujka 2023. godine donosi:

 

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

 

Članak 1.

Poništava se Natječaj objavljen dana 03. ožujka 2023. godine  (KLASA: 112-02/23-01/01, URBROJ: 2196-1-4-23-1)  za radna mjesto učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku– 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, s mjestom rada u Vukovaru objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnim stranicama Grada Vukovara te mrežnoj stranici i oglasnoj  ploči Osnovne škole Nikole Andrića, Vukovar.

 

Članak 2.

Natječaj se poništava radi proceduralne greške.

 

Članak 3.

Odluka o poništenju natječaja biti će dostavljena putem e-mail-a Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, objavljena na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Osnovne škole Nikole Andrića, Vukovar, te mrežnim stranicama Grada Vukovara.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa  na snagu danom donošenja.

 

                                                                                                      Ravnateljica:

                                                                                                      Josipa Kotromanović Sauka