GRAD VUKOVAR

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
OGLASA

KLASA: 112-02/23-01/12
URBROJ: 2196-1-7-24-15
Vukovara, 24. siječnja 2024.

Nakon provedenog pisanog testiranja Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto stručni suradnik za graditeljstvo u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo, utvrđuje sljedeću:

 

RANG-LISTU KANDIDATA

 

prijavljenih na oglas za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto stručni suradnik za graditeljstvo u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo Grada Vukovara prema broju ostvarenih bodova, ostvarenih na pisanom testiranju i to:

1. Miroslav Krstić – 4,5 boda


Kandidati su na pisanom testiranju mogli ostvariti najviše 10 (deset) bodova. Budući da kandidat nije ostvario najmanje 50% bodova, sa istim se neće provesti intervju.

 

 

Predsjednik Povjerenstva
Bruno Pakter